oblouk

Tuto jednotku nesmějí používat ani obsluhovat osoby nebo děti mladší 8 let, které nemají plnou fyzickou, duševní nebo mentální způsobilost. Pokud nejsou v doprovodu a pod dohledem jiné osoby, která je zodpovědná za jejich bezpečnost a která jim vysvětlí, jak tento spotřebič používat. Děti bez dozoru nesmí provádět žádné čistící nebo údržbářské práce.

Baterii nejezte, hrozí riziko chemických popálenin. Rádiové ovládací jednotky dodávané s tímto výrobkem obsahují baterii. Pokud baterii spolknete, může již za 2 hodiny způsobit vážné vnitřní popáleniny, které mohou být smrtelné.
Nové nebo použité baterie uchovávejte mimo dosah dětí. Pokud se pomocí dodané rádiové řídicí jednotky nezavírá bezpečně, přestaňte výrobek používat. Uchovávejte mimo dosah dětí. Pokud hrozí riziko, že došlo k spolknutí baterie nebo jejímu vložení do jakékoli části těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Průměrná hlasitost A : LpA ≤ 70dB(A).

Doporučení kromě Solar (iB1, iD+ a iD3)
Pokud je napájecí kabel poškozen, musí jej opravit zákaznický servis Vašeho prodejce nebo jiný kvalifikovaný personál oprávněný provádět takové opravy, aby se zabránilo nebezpečí.

Doporučení Solar (iD1, iB* a iD3)
Pohon (motorizace) těchto rolet, sklopných rolet a zip patří do třídy III (nízké napětí), musí být vybaven nízkonapěťovou ochranou podle označení výrobku a pouze s dodaným solárním článkem. V případě potřeby se obraťte na svého prodejce.

Doporučení Solar (iD1, iD+ a iB3) a Hybrid (iD* a i23)
Baterie v motoru smějí vyměňovat pouze osoby s příslušnou kvalifikací.

 

UPOZORNĚNÍ

  • V zájmu Vaší bezpečnosti je důležité dodržovat všechny pokyny a instrukce.
  • Nenechávejte děti hrát si s vypínačem a jednotkou. Sledujte, zda se roleta spouští, a ujistěte se, že se jí nikdo nedotýká, dokud není úplně zavřená.
  • Nepoužívejte roletu, která potřebuje opravu nebo seřízení.
  • Během čištění nebo opravy rolety ji nepoužívejte. V takovém případě nezapomeňte vypnout napájení.
  • Vysílače/ spínače musí být mimo dosah dětí. Nástěnný vypínač musí být viditelně nainstalován.

 

 

 

0 wattů - a soběstačný v létě i v zimě!