oblouk

Určete provozní režim vašich rolet a zipu

Provozní režim Bubendorff snadno poznáte již během instalace.
 
www.roletyzaluzie.sk 1 html 61ad463406fa0e39
INDIVIDUÁLNÍ PROVOZ S RÁDIOVÝM MOTOREM
Rádiový vysílač vydává rádiový povel, který se přenáší do přijímače integrovaného v roletě nebo zipu.

 
www.roletyzaluzie.sk 1 html 6cfe755d7ea87fe4
INDIVIDUÁLNÍ PROVOZ S KABELOVÝM OVLÁDÁNÍM MOTORU
Kabel spojuje spínač s roletou nebo zipem.
 
 

Používání individuálního rádiového ovladače

www.roletyzaluzie.sk 1 html ff5376abc658271d
 ROLETA NAHORU
1 x stisknout nahoru nebo dolů
www.roletyzaluzie.sk 1 html f01b842a950a99caSTOPNUTÍ ROLETY
1 x stisknout nahoru nebo dolů
www.roletyzaluzie.sk 1 html 5c4eaab762166995SPUŠTĚNÍ ROLETY
1 x zmáčknout dolů

 

Individuální ovládání

www.roletyzaluzie.sk 1 html ff5376abc658271d
ROLETA NAHORU
1 x stisknout nahoru nebo dolů
www.roletyzaluzie.sk 1 html f01b842a950a99ca
1 x stiskněte STOP (tlačítko uprostřed) nebo 1 x dolů nebo nahoru
 
www.roletyzaluzie.sk 1 html a19da78b518b6697
STOPNUTÍ ROLETY
1 x stisknout nahoru nebo dolů
www.roletyzaluzie.sk 1 html 5c4eaab762166995
SPUŠTĚNÍ ROLETY
1 x zmáčknout dolů

NÁVOD K ÚDRŽBĚ
Před manipulací roletou a zipem odpojte napájení.
Doporučujeme pravidelné čištění alespoň jednou ročně nebo poblíž moře alespoň dvakrát ročně čistou vodou a vlhkou houbou. K čištění rolety a Zipu nikdy nepoužívejte vodní proud nebo vysokotlaký čistič, zejména ne na kryt rolety a části pohonu.

Čištění Zipu
Čištění nasucho: k odstranění nečistot použijte vysavač nebo nástroj na stlačený vzduch, přičemž dbejte na to, abyste látku nepokrčili nebo nenarušili. Nečistoty ze zipu můžete odstranit měkkým kartáčem nebo ručním kartáčem.
Vlhké čištění: vyčistěte tkaninu zipu jemným tekutým čistícím prostředkem a poté důkladně opláchněte studenou vodou. Rám Zipu lze čistit čistou vodou a vlhkou houbou. Nechte rám Zipu úplně vyschnout, když je zavřený.

 

0 wattů - a soběstačný v létě i v zimě!